Professionella Fastighetsmäklare i västra Algarve
Enquiry List (0)
FöRSäLJNING
B&P Immobilien Makler, Algarve, Portugal
Här kommer, steg för steg, om hur det går till att köpa, när Du väl har uppnått bästa möjliga pris och villkor i Din förhandling.
1. Reservation
Du boka din fastighet med en insättning - vanligtvis 5.000 €.
2. Utse en lokal advokat
Advokaten kommer att arbeta för din räkning, för att kontrollera den rättsliga ställningen för fastigheten och företräda dig vid köpet. För att göra detta, kommer advokaten att behöva en fullmakt för att kunna agera för din räkning.

Den advokat kommer att analysera följande dokument, som krävs för alla fastighetstransaktioner i Portugal: Officiella skattehandlingar - säkerställer det inte finns några upplupna skatter som ska betalas på fastigheten – säkerställa att fastigheten uppfyller alla rättsliga krav som bostad enligt fastighetsregistret - säkerställa att ägaren har den rättmätiga makten att sälja, och att det inte finns några avgifter registrerade på fastigheten.
3. Skatte Representation
Din advokat begär ett skattenummer för din räkning från Skatteverket.
4. Skuldebrev kontrakt (Contrato de Promessa de Compra e Venda)
Detta är ett bindande avtal mellan köparen och säljaren, som kommer att utarbetas av din advokat. Dokumentet beskriver de framförhandlade försäljningsvillkoren, inklusive pris, betalningsplaner, slutdatum och eventuella särskilda villkor som avtalats av parterna. Det avtalade beloppet betalas till säljaren i samband med undertecknandet av detta kontrakt.
5. Överlåtelse & Registrering (DEED)
Din advokat kommer också ordna handlingarna som ska undertecknas vid notarius publicus kontor. Återstoden av köpeskillingen betalas och notarien för in i affären i de officiella registren. Alla nycklar och fastighetshandlingar överlämnas av säljaren - och fastigheten är nu officiellt Din. Din advokat kommer att ge Dig en kopior av handlingarna till skatteverket och fastighetsregistret med vilka Du registrerats som ny ägare.

Tidsperioden mellan «Skuldebrevet/kontraktet» och det slutgiltiga undertecknandet och överlåtelsen kan variera, men är i allmänhet mellan 30 och 60 dagar.
6. Avgifter
Inköpskostnaderna kommer att uppgå till cirka 8-8,5% av köpeskillingen och innefattar: Notariat, stämpelskatt och fastighetsregisteravgifter som är köparens ansvar och kommer att kosta runt 2% av köpeskillingen.

astighets Transfer Tax - kallas IMT (Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis) måste betalas innan överlåtelsen (DEED) och kommer att pågå fram till högst 6,5% av köpeskillingen.

Obs: Portugal är ett av de mest arvsskattevänliga miljöer i Europa. Tillsammans med minskningar i Vermögensteuer och bolagsskatt, avskaffandet av arvs- och gåvoskatten säkerställs att närmaste familjemedlemmar inte kommer att vara skyldig att betala någon arvsskatt på arv gällande en fastighet som ägs i Portugal.

Våra Partners

Kontakta Oss

Namn:

Telefon:
Email:

Förfrågan Om:

Kommentarer: